Điểm bán

Thái Bình - Huyện Kiến Xương

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 ĐL Nguyễn Thị Xuyên Xóm 3 Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình 0983445735
2 QT Đặng Toàn Số 172 Khu Cộng Hòa, TT Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 0903237923
3 QT Đặng Toàn 1 khu Thị Tứ, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 0366151566
4 QT Đỗ Thanh chợ gốc, Xã Bình Khanh, Huyện Kiến Xương 01297998117
5 QT Hà Xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 0976855025
6 QT Hiểu Trang Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương 0985999656
7 QT Hoa Chiêm Thôn 4 Thị trấn Vũ Quý, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 02273822082
8 QT Hoài Lan Thị trấn Vũ Quý, Huyện Kiến Xương 02273522514
9 QT Ngô Chiêm Số 34, Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, 02273813669
10 QT Nguyễn Thị Tiệp Ngã Tư Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
11 QT Tân Dược - chị Ngát Số 71, Cổng chợ Bình Định, Bình Định, Kiến xương, Thái Bình 0388640626
12 QT Tùng Xóm 3, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương 0984414236
13 QT Thiện Thanh Chợ gốc - Xã Bình Thanh - Huyện Kiến Xương, 0974755799
14 QT thiện Thanh. xã quang trung huyện Kiến xương 0974755799
15 QT Trúc Nguyệt Thôn Tây Phú, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Thái Bình 0169897868
16 TRung tâm DP Kiến Xương Thị trấn Kiến Xương, Huyện Kiến Xương 02273821248
17 QT Vịnh Diệp (tên cũ: QT Vinh Diệp) Cổng chợ Bạt, Xã Quang Bình , Huyện Kiến Xương 01669773091