Điểm bán

Thái Bình - Huyện Quỳnh Phụ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Cường Hương Chợ Quỳnh Minh.Thôn An Kí Trung.Huyện Quỳnh Phụ 09668905410
2 QT Chị Oanh Chợ Hà, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 03869827230
3 QT Hải Trang Thôn Đồng Kỉ.Xã Đông Hải.Huyện Quỳnh Phụ 0985548137
4 QT Huy Nhị số 254, Khu 3B Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ 022738636830
5 QT Hương Vị Tổ 13, Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ 022738671430
6 QT Lê Thìn Cầu Vật, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ 022738650610
7 QT Ngọc Hai chợ Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 09787679830
8 QT Ngọc Nhung Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình 09020472670
9 QT Nguyễn Thị Tú Chợ Cầu, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 012586264560
10 QT Văn Trọng 172 Khu 4, TT. Quỳnh Côi, H. Quỳnh Phụ, Thái Bình 022738636800
11 Trung tâm DP Quỳnh Phụ Khu 1 A, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ 09712012220
12 QT Khổng Minh Đạt Chợ Hới, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 0385882821
13 QT Thanh Lâm Cầu Vật.Xã An Lễ.Huyện Quỳnh Phụ 0961158159