Điểm bán

Thái Bình - Huyện Thái Thụy

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Anh Doanh Số 188 Khu 7 Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 0904705526
2 QT Bùi Thị Huế Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình 0966024023
3 QT Cô Mai Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy 0985873043
4 QT Cô Quế Xóm 10, Thôn Văn Hàn Tây, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thuy, 0982215003
5 QT Chị Thủy Khu 3 - Thị trấn Diêm điền - Huyện Thái Thụy 02273710839
6 QT Du Hường Thôn Thượng Phúc, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy 0977731338
7 QT Đảng Diên Cầu Vô Hối, Xã Thụy ThanHuyện Huyện Thái Thụy 0972348454
8 QT Hà An chợ giành, thôn 1, an định, xã Thụy Văn, Huyện Thái Thụy 01687158217
9 QT hưng thương chợ gạch -thái tân -thái thụy 0913291031
10 QT Ngọc Huyền Chợ Lục - Thôn Lục Nam - huyện Thái Thụy 0964819790
11 QT tân dược chị Hằng Cổng chợ Đông Hòa - xã Thụy Phong - huyện Thái Thụy 01652285339
12 QT Tân dược chị Nguyệt xã Trà hồi - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 02273856612
13 QT Tuấn Hồng Chợ Hồi, Thụy Bình, Huyện Thái Thụy 0964935194
14 QT Thảo Linh Ngã tư Chợ Đông Hòa, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình 0976498677
15 QT Trịnh Thủy Chợ Gạch, Xã Thái Tân, Huyện Thái Thụy, Thái Bình 0979081293
16 QT Văn Miến Chợ Cau, Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thụy 0972286038