Điểm bán

Thái Bình - Huyện Vũ Thư

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Chị Huyền Phố Búng ,thôn Mỹ Lộc 2, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 02273722281
2 NT Quyết Yến km 5, đường 223, Xã Tân Hòa,Huyện Vũ Thư 0986332789
3 QT Bình Tuyên Cây xăng - xã Song Lãng - huyện Vũ Thư 01643720580
4 QT Bùi Thị Lan Thôn La Uyên- xã Minh Quang - huyện Vũ Thư 02273826980
5 QT Đỗ Thị Lan Hương Thôn ô mễ 1, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư 0972303448
6 QT Em Huệ Xã Song Lãng,Huyện Vũ Thư 0989876767
7 QT Hạnh Diệp - Vũ Thư Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 0982189234
8 QT Hòa Lanh Kiot chợ Cọi - Xã Vũ Hội - ,Huyện Vũ Thư
9 QT Huy Dung Xã Song An, Huyện Vũ Thư, Thái Bình 0986583355
10 QT Khuyến Vân Chợ Cọi, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 0919492345
11 QT Phi Hường Thôn Ô Mễ , xã Tân Phong, huyện Vũ Thư 01699655890
12 QT Tân dược Kim Thoa chùa keo - xã Vũ Tiến - huyện Vũ Thư 0983287089
13 QT Thành An 56, Đường Nguyễn Trãi, xã Hòa Bình, Huyện Vũ Thư 0917840344
14 QT Nguyễn Thị Hồi Minh Tân 2, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Thái Bình 0985238324