Điểm bán

Thái Nguyên - Huyện Đại Từ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hồng Chiên ., Xóm Trung Tâm, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên 0975134212
2 QT Tùng Hoa ., Xóm Trung Tâm, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên 0359002209
3 QT Thái Linh ., Xóm 4, Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên 0972189829
4 NT Số 1 Hoàng Chiểu Phố Đình , TT Hùng Sơn, Đại Từ 0977423908