Điểm bán

Thái Nguyên - Huyện Đồng Hỷ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Huệ Chi Số 264, ., Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0368279989
2 Trạm Y Tế Quang Sơn ., Xóm Lân Tây, Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0388174578
3 QT Hưng Yến ., Xóm La Tân, Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 0975143759