Điểm bán

Thái Nguyên - Huyện Phú Bình

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Đăng Khôi ., Xóm Quán Chè, Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên 0347025951
2 QT Số 19 ., Xóm Quán Chè, Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên 0866605158
3 QT Hoàng Dương ., Xóm Kiều Chính, Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên 0397692806