Điểm bán

Thái Nguyên - Thành phố Sông Công

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thúy Ngọc - Sông Công ., Tổ 2A, Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên 0912019460
2 NT Hương Thịnh Số 228, Đường CMT8, Lương Châu, Sông Công, Thái Nguyên 0782076404
3 NT Số 3 - Thủy Thân Kiot số 1, Chợ Phố Cò, Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên 0397425868
4 QT Thanh Thủy Tổ dân phố Nguyễn Bẫy, Đường 3, Cải Đan, Sông Công, Thái Nguyên 0386685655
5 NT Thu Minh Số 7, Tổ 1, Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên 0387932799
6 QT Việt Phương ., Xóm Trung Tâm, Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên 0918405991
7 QT Trung Hằng (cùng HT NT Trung Hằng tổ 2A Phố Cò) Số 535, TDP Xuân Thành, Cải Đan, Sông Công, Thái Nguyên 0972024589