Điểm bán

Thái Nguyên - Thành phố Thái Nguyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hoàng Hiền Số 185, Đường Bến Oánh, Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985896213
2 Công ty DP Hữu Yến Số 965, Đường Dương Tự Minh, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973783880
3 NT Hiệp Thúy Số 41, Đường Gang Thép, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368261266
4 NT Việt Nụ Số 308, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912548514
5 QT Uy Vũ ., Xóm Đức Cường, Thịnh Đức, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973342000
6 NT Thùy Hương ., Tổ 23, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988167555
7 NT Hoa Linh Số 78, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915203029
8 NT Giang Xa Số 167, Đường Ga, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989076888
9 QT Thuận Hải Số 59, Tổ 5, Chùa Hang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008824
10 NT Thùy My Số 310, Đường Lương Ngọc Quyến, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912892592
11 NT Ngô Huyền Số 216B, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0397155822
12 NT 356 Số 356, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0812148888
13 NT Số 18 ., Cổng Tỉnh Đội, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0968803299
14 NT Phượng Lê Số 435, Đường Quang Trung, Thịnh Đán , TP Thái Nguyên 0983677263