Điểm bán

Thái Nguyên - Thị xã Phổ Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thắng Hương Số 41, Tiểu khu 9, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 0967080055
2 NT Số 3 Số 528, Đường Phạm Văn Đồng, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên 0374695781
3 QT Số 5 ., Xóm Cầu Gô, Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên 0357555619
4 QT Minh Hằng ., Xóm Duyên Bắc, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên 0375087566