Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Đông Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT HỒ THIỆN THỦY Khu Phố Nhuệ Sâm, TT Rừng Thông ( địa chỉ cũ Cổng Bệnh Viện Đông Sơn), Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 0984567108