Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Hà Trung

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Hà , Tiểu khu 5, Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0983215328
2 NT Mai Cân Số 36, Đường Hòa Bình, Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hoá 0379240915