Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Hậu Lộc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 CND Hậu Lộc - QT Trần Thị Liễu ., Tiểu khu 5, Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0986826858
2 NT Hà Hinh ., Ngã 4 Minh Lộc, Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0912395228
3 QT Thanh Tứ ., Tiểu khu 5, Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 02373500087
4 QT Nguyễn Thị Hợp ., Chợ Cồn Cao, Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá 0972991258