Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Hoằng Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thanh Phương Số 107, Đường Vinh Sơn, Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0354414939
2 NT Trâm Tới ., Chợ Quăng, Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hoá 0353468234