Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Hoằng Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Tiến Tuyết Chợ Gìa - Hoằng Kim - Hoằng Hóa - TH 01634116202
2 NT Trâm Tới Chợ quăng, xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 01653468234
3 NT Thanh Phương Số 107 phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 01654414939
4 NT Huệ Căn SN 12, Tiểu Khu Đức Sơn, Bút Sơn, Hoằng Hòa, Thanh Hóa 0912028512