Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Như Thanh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Huyền Chợ Mới,Yên Thọ, Như Thanh 0346302682
2 NT Vũ Đức Thọ SN 145, Khu Phố 2, TT Bến Sung, Huyện Như Thanh, Thanh Hóa 02373848160
3 NT số 1 - Trương Thị Lý Số 145 TT Bến Sung, Huyên Như Thanh, Thanh Hóa 0947848160