Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Nông Cống

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hùng Đằng Số 681, Đường Lam Sơn, Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hoá 0913383958
2 NT Yến Hợp ., Thôn Vạn Thành, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hoá 02376098816
3 QT Khánh Thành Số 19, Đường Nam Tiến, Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hoá 0396883636
4 QT Phương Dung Cổng Chợ Trường Sơn, ., Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá 0973833034