Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Quảng Xương

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Liên Đối diện cổng chợ Xô Tô, Thôn Tin Trang, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hoá 0986372916
2 QT số 118 ., Thôn Tiền Thịnh, Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hoá 0976877118