Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Quảng Xương

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Khoa Lài Thôn Trung Phong, Xã Quảng Phong, H. Quảng Xương, Thanh Hóa 0977038878
2 QT Cô Vọng Thôn Châu Thanh,Xã Quảng Trường,Huyện Quảng Xương,Tỉnh Thanh Hóa 02373978573