Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Thọ Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ánh Tuyết Số 80, ., Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0372288968
2 NT Kim Phụng Số 148, Đường Lê Hoàn, Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0943756888
3 NT Minh Vân - Thọ Xuân ., Thôn Quyết Thắng 2, Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0972289929
4 NT Thanh Tú ., Thôn Xuân Dương, Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá 0985102519