Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Thọ Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Phụng Số 148 Lê Hoàn, TT Thọ Xuân, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa 0904647648/0943756888
2 NT Ánh Tuyết Số 80,Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa 01672288968