Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Tĩnh Gia

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Hằng , Thôn Trung Chính, Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hoá 0977248231
2 NT Thanh Tùng , Thôn Trung Chính, Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hoá 0984050095
3 QT số 12- Nguyễn Thị Lan ., Chợ còng, Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hoá 0983440157