Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Tĩnh Gia

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược - QT LÊ THỊ THANH CND,Huyện TĨNH GIA,THANH HÓA 0917784362
2 NT Thanh Tùng TT Còng, Xã Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa 0984050095
3 NT Minh Hằng Thôn Trung Chính, Xã Hải Hòa, H. Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0977248231
4 NT Lê Sỹ Bồng TK 6, TT Còng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa 0388703432