Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Triệu Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT DS. Trịnh Thị Liên Số 45, Phố Giắt, Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0936490439
2 QT Thức Thi ., Thôn Tiến Thành, Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0383927414
3 QT Lê Ly Xóm 5, ., Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0968084948
4 QT Trang Công Xóm 7, Phố Đà, Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0983465243