Điểm bán

Thanh Hóa - Huyện Triệu Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT DS. Trịnh Thị Liên Số 45 TT Giát, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 0936490439
2 NT Mai Lẫm Số 41 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 0373867048
3 NT Hưng Hoan SN 39 phố giắt Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 0985875485
4 NT Vinh Hiền - Triệu Sơn Số 48 Phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa 0976997559