Điểm bán

Thanh Hóa - Thành Phố Thanh Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Hạnh Hải Số 197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0985773112
2 NT Sơn Liên Số 414 Bà Triệu, P Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 01659368081
3 NT Ngọc Sắc Số 441 Lê Lai, Đông Sơn, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 01683008848
4 Công ty TNHH dược phẩm An Khang 312 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 02373857229
5 NT An Dược 147 Trường Thi, TP Thanh Hóa 0982155335
6 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trịnh Minh Quang Số 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0912383388
7 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trần Thị Hồng Gấm Số 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 01676746789
8 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa -QT Nguyễn Thị Đức Số 232 Trần phú, TP Thanh Hóa 0915656499
9 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa- QT Lê Văn Hoàng Số 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0943417777
10 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Oanh Số 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0949303019
11 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Hương Thơm Số 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0912629459
12 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Bùi Đức Long Số 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 01655776388
13 NT Yến Anh Số 210B Trường Thi, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0986991273
14 NT Phong Thúy Số 151 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 02373850211/0912079567
15 NT Hoàng An Số 252 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0947070787
16 NT Đại An 224 Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa 02373856236/01249839255/01673976552
17 NT Tốt Tốt 83 Quang Trung, Tp Thanh Hóa 0942979477
18 NT Hoàng Mai Số 700 Quang Trung , TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 02373951520
19 NT Long Hiền Số 234 Trần Phú, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 02373720555
20 NT Hải Ngọc Số 33/1 Chu Văn An, Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0383945046