Điểm bán

Thanh Hóa - Thị xã Bỉm Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hoàng Anh - Bỉm Sơn Số 90, Đường Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0918924659
2 NT Thanh Bình Số 138, Đường Nguyễn Huệ, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hoá 0902241224