Điểm bán

Tuyên Quang - Huyện Hàm Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hoàn Lâm ., Tân bắc, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0975243469
2 QT Kim Cúc ., Km 31, Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang 0357235773
3 QT Lê Thị Chuyên ., Thôn 5 Minh Phú, Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang 0912799252
4 QT Vũ Hồng Nhung ., Khu Tân Phú, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0983373022