Điểm bán

Yên Bái - Huyện Trấn Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Bùi Thị Loan Khu Phố 2 - TT Cổ Phúc - H Trấn Yên - Yên Bái 01697 186 639
2 QT Vũ Thị Hương Xã Lương Thịnh - Trấn Yên - Yên Bái 0973 133 593