Điểm bán

Yên Bái - Huyện Văn Chấn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Trần Thị Anh Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
2 Quầy thuốc Kiều Phương Linh Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Yên Bái
3 Quầy thuốc Khánh Huyền Minh An, Văn Chấn, Yên Bái