Điểm bán

Yên Bái - Huyện Văn Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Trịnh Trung Tình Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái
2 QT Vũ Trọng Thực Xã An Bình - Huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái 0987 715 238
3 QT Quang Thương Đông Cuông - Văn Yên - Yên Bái 01666 147 368